Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Mới
1,300,000

Bàn Chân Sắt

Bàn Chữ L Ikea

1,900,000
1,000,000

Công Trình Thi Công

Giao Hàng Hoa Lan Phú Nhuận

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 174

1,200,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 173

1,200,000
Sale off
Giảm giá!

Ghế Phòng Họp

Ghế Quỳ PT1033

520,000
Giảm giá!

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT1033

530,000
Giảm giá!

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT1034

480,000
Giảm giá!

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT115A

980,000
Giảm giá!

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT1337

620,000
Giảm giá!

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT2033

470,000
Bàn Làm Việc

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 174

1,200,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 173

1,200,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 172

1,500,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 171

1,300,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 170

1,300,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 169

1,200,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 168

2,000,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 167

3,000,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 166

1,800,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 165

2,800,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Làm Việc 164

1,000,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 163

2,000,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 162

1,400,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 161

2,200,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 160

1,040,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 159

1,010,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc Chữ L 11

1,250,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 158

3,800,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 157

1,000,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 156

1,300,000
Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc

Bàn Ikea 02

2,200,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc 11

1,700,000
3,800,000
2,400,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Làm Việc 164

1,000,000
3,250,000
3,350,000
3,250,000
3,200,000
4,000,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc 10

1,600,000
2,250,000
3,700,000
4,200,000
5,200,000
4,400,000
4,800,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc 09

3,050,000
4,000,000

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc 08

1,800,000
ghế văn phòng

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT4009T

1,450,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Gấp PT603

210,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT2003

470,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT2001F

440,000

Ghế Nhân Viên

Ghế PTDN02

420,000

Ghế Nhân Viên

Ghế PTDN01

250,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT305

780,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Gấp PT6101

230,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT3001

520,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT678

1,600,000

Ghế Phòng Họp

Ghế Quỳ PT165

620,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT1036

2,100,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT1035

1,500,000
Giảm giá!

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT1034

480,000

Ghế Phòng Họp

Ghế Quỳ PT28

390,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PTM06

1,450,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PTC680

850,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PTM04

930,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT410

650,000

Ghế Phòng Họp

Ghế Quỳ PT642

1,100,000
Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT77

3,500,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT76

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT75

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT74

1,800,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT73

5,100,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT72

6,400,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT71

4,400,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT70

4,400,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT69

4,400,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT68

2,950,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT67

3,650,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT66

5,600,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT65

4,300,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT64

3,400,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT63

2,100,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT62

4,650,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT61

5,650,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT60

4,900,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT59

6,500,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT58

6,900,000
Tủ Văn Phòng

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 53

1,700,000

Tủ Văn Phòng

Kệ Máy Photo

900,000

Tủ Văn Phòng

Kệ Máy In

800,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 52

3,800,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ Cửa Lùa 02

1,400,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 51

4,800,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 50

3,000,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 49

3,800,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 48

1,600,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 47

1,400,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 46

2,400,000
2,700,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 45

2,600,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 44

1,300,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 43

6,000,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 42

4,800,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 41

3,000,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 40

1,500,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 39

1,350,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ 38

3,500,000
Bàn Họp

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 14

5,200,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 13

5,500,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 12

2,600,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 11

4,200,000

Bàn Họp

Bàn Họp BH06

1,350,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 10

6,400,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 09

7,000,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 08

7,200,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 07

2,250,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 06

2,550,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 05

1,250,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 04

3,600,000
5,281,000
5,675,000
7,661,000

Bàn Họp

Bàn Họp HRH2010

3,945,000
4,335,000
6,000,000
3,276,000
3,984,000
kệ trang trí

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 27

4,200,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 26

1,400,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 25

1,800,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 24

1,500,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 23

1,800,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 22

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 21

1,100,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 19

1,400,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 20

2,200,000

Kệ Trang Trí

Kệ Góc Tường 04

1,500,000

Kệ Trang Trí

Kệ Góc Tường 03

350,000

Kệ Trang Trí

Kệ Góc Tường 02

1,350,000

Kệ Trang Trí

Kệ Góc Tường

1,150,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 18

4,500,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 17

1,300,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 16

1,800,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 15

900,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 14

1,400,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 13

1,100,000

Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí 12

1,600,000
Công Trình thi công

NỘI THẤT VĂN PHÒNG GIÁ TỐT – HIỆN ĐẠI VÀ ĐẲNG CẤP

Sự đơn giản, tiện lợi chính là đặc trưng nổi bật nhất, đại diện cho xu hướng nội thất văn phòng ngày nay. Để tạo ra không gian làm việc hiệu quả, bàn làm việc, ghế văn phòng, kệ trang trí, tủ hồ sơ, bàn chân sắt là những món đồ không thể thiếu, chúng không đơn thuần là những thiết bị phục vụ cho công việc mà còn là vật trang trí giúp không gian làm việc trở nên lý tưởng. Với Nội Thất Phan Trần, việc mang đến những không gian gia đình hay văn phòng đẹp cho khách hàng cũng chính là sứ mệnh, là mục tiêu luôn được ưu tiên hàng đầu.

Xem thêm

Thiết kế theo yêu cầu

 

Thiết kế nhanh chóng theo ý tưởng sản phẩm của bạn

Giao hàng nhanh chóng & An toàn

Giao hàng nhanh chóng và an toàn với hàng nghìn mặt hàng

Chính sách hậu bán hàng chu đáo

 Sản phẩm chất lượng giá thành hợp lý

Nhiều sự lựa chọn

 Mẫu mã đa dạng và phong Phú

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ
NỘI THẤT PHAN TRẦN

Mã số thuế: 0317404298
MB NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI | MBBANK
STK CTy : 83888889999

Email: phantranvn3636@gmail.com

Ngân hàng TECHCOMBANK CN TP.HCM
CTK: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
STK: 3932323939

Ngân hàng VIETCOMBANK CN TP.HCM
CTK: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
STK: 9978323939

MB-BANK
NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CTK: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
STK: 0978323939

Chính Sách Khách Hàng

Quy Trình Làm Việc Bảo Mật Thông Tin Chính Sách Bảo Hành

Hệ Thống Cửa Hàng

Xưởng Sản Xuất
88C Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

Hotline: 0978.353.939

Chi Nhánh Quận 7
1197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
0936.903535
Hotline: 0978.353.939

Chi Nhánh Gò Vấp 
62/7 Huỳnh Khương An, Phường 5, Gò Vấp
0978.353.939
Hotline: 0978.353.939