Ngoài các màu ván thông dụng tại xưởng,
Quý khách có thể lựa chọn màu theo ý thích của mình
theo bảng màu của Công Ty Ván Ba Thanh

MAP-MÃ MELAMINE