Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 116

1,060,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 125

1,260,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 118

920,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 115

960,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 110

480,000

Tủ Văn Phòng

Tủ Hồ Sơ Cửa Lùa

1,000,000
1,700,000
3,200,000
2,500,000
3,500,000
3,000,000
2,300,000

Ghế Phòng Họp

Ghế Quỳ PTA4019

440,000

Ghế Giám Đốc- Trưởng Phòng

Ghế Xoay PT2069

900,000

Giường Ngủ

Giường Ngủ Có Hộc

2,750,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 136

1,500,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 135

2,000,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 134

1,000,000

Bàn Chân Sắt

Bàn Chân Sắt Có Kệ

950,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 131

850,000

Bàn Học Sinh

Bàn Làm Việc 130

1,200,000

Bàn Chân Sắt

Bàn Chân Gấp Mặt Gỗ

880,000

Bàn Chân Sắt

Bàn Chân Sắt Chữ X

570,000

Ghế Nhân Viên

Ghế Xoay PT8849

750,000
600,000
1,250,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 128

950,000
1,600,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 127

500,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 126

1,160,000

Bàn Làm Việc

Bàn Làm Việc 124

1,200,000
1,470,000
740,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT14

1,100,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT13

1,800,000

Quầy Lễ Tân

Quầy Lễ Tân QLT02

1,800,000
1,600,000
2,100,000

Bàn Họp

Bàn Họp BH05

1,500,000

Bàn Họp

Bàn Họp MDF 01

2,700,000